Sign In

Mengenai Kami


 
Rate this (1 Vote)


businessBN adalah perkhidmatan seluruh kerajaan yang bertujuan untuk menyediakan maklumat penting kepada para peniaga dan orang ramai mengenai perkhidmatan kerajaan dan pembaharuan berkaitan dengan perniagaan di Brunei Darussalam.

www.business.gov.bn adalah sebuah portal yang menyediakan akses mudah kepada komuniti perniagaan di Brunei tentang maklumat mengenai prosedur, undang-undang, garis panduan dan perkhidmatan kerajaan yang berkaitan dengan perniagaan.

Sebagai alternatif, para usahawan dan pemilik perniagaan yang ingin berjumpa dengan wakil khidmat pelanggan, bolehlah mengunjungi Pusat Sokongan Perniagaan di Anggerek Desa.


Jika awda mempunyai sebarang pertanyaan, sila email ke info@business.gov.bn